கங்கைக்கான போர் -கடிதம்

கங்கைக்காக ஒர் உயிர்ப்போர் ஏன் எதிர்வினையாற்றவில்லை, ஏன் சுரனையற்று போனது என்ற உங்களின் கேள்விக்கு முட்டி கொண்ட தன்மை தான்.  இன்று வந்த நவீன் கடிதம் ஆசுவாசம் தந்தது. ஆம் ராகவேந்திரன் சொன்னது போல சாமனியர்களின் சூன்யவாழ்க்கையில் இவைகளை எடுத்த செல்ல முடியவில்லை.இந்த சுழல் உழல் வாழ்வின் ஒட்டங்களில், ஸ்டாலின் போன்றவர்களின் தேடல், அவர்களின் பயணம்-பதிவு- புத்தகம் என்பவைகளும் இத்தகைய இறப்புகளும் தூரமாக, எட்ட முடியாத லட்சிய வாழ்வாக மின்னுகிறது. ஆற்றாமையை எட்டிப்பார்க்க வைக்கின்றன். இத்தனை சுத்திகரிப்பு …

மேலும் »

Permanent link to this article: https://beta.jeyamohan.in/121217

Scheduled Post @ 21:55

Scheduled Post @ 21:55   Edited at 7:06am

Permanent link to this article: https://beta.jeyamohan.in/121706

Scheduled Post @ 21:53

Scheduled Post @ 21:53

Permanent link to this article: https://beta.jeyamohan.in/121704

Scheduled Post @ 21:51 – UPdated

Scheduled Post @ 21:51

Permanent link to this article: https://beta.jeyamohan.in/121702

Scheduled Post @ 21:09

Scheduled Post @ 21:09

Permanent link to this article: https://beta.jeyamohan.in/121700

Scheduled Post @ 21:07

Scheduled Post @ 21:07

Permanent link to this article: https://beta.jeyamohan.in/121698

Scheduled Post @ 21:05

Scheduled Post @ 21:05

Permanent link to this article: https://beta.jeyamohan.in/121696

Scheduled Post @ 20:05

Scheduled Post @ 20:05

Permanent link to this article: https://beta.jeyamohan.in/121694

Scheduled Post @ 20:03

Scheduled Post @ 20:03

Permanent link to this article: https://beta.jeyamohan.in/121692

Scheduled Post @ 20:01

Scheduled Post @ 20:01

Permanent link to this article: https://beta.jeyamohan.in/121690

Older posts «

» Newer posts